Menu
Zamknij

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym (opr. miękka) od 27 10

Biblioteka motoryzacji

Opis

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z
2012 roku) ilustrowanym podręczniku zawarto ogólne zagadnienia organizacyjne z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów i zasad bhp, jak jeszcze
wiadomości ergonomiczne dotyczące zagrożeń występujących w środowisku pracy,
poprawnej organizacji stanowiska pracy, zasad bezpieczeństwa podczas
wykonywania poszczególnych typów prac w przedsiębiorstwie samochodowym i
zasad udzielania pierwszej pomocy w przeróżnych sytuacjach. Po każdym rozdziale
zamieszczono pytania kontrolne i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, mające
pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy i testy sprawdzające. Odbiorcy: uczniowie
kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów
samochodowych, a także elektromechanik pojazdów samochodowych, jak też
uczestnicy kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18 i M.12. Nr w wykazie
podręczników MEN: 24/2014

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię