Menu
Zamknij

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 1 Litr Puszka

Oleje przekładniowe

Opis

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 – nastę pca oleju Castrol TAF-X SAE 75W-90 Olej przekł adniowy do skrzyń biegó w i ukł adó w transaxle (skrzynia biegó w umieszczona w jednej obudowie wraz z osią ) w samochodach osobowych, dostawczych i uż ytkowych.

atuty: Pozytywnie wpł ywa na obniż enie zuż ycia paliwa i emisję spalin. Dopuszczenia i specyfikacje: API GL 4+ VW Norm 501 50 VW G052 911 Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce typ zagroż enia:H302: Dział a destrukcyjnie po poł knię ciu.H311: Dział a toksycznie w kontakcie ze skó rą.H314: sprawia poważ ne oparzenia skó ry, a także uszkodzenia oczu.H317: Moż e powodować reakcję alergiczną skó ry.H318: sprawia poważ ne zniszczenie oczu.H319: Dział a draż nią co na oczy.H400: Dział a nad wyraz toksycznie na organizmy wodne.H410: Dział a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.H412: Dział a krzywdząco na organizmy wodne, wywołują c dł ugotrwał e skutki.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P273: Unikać uwolnienia do ś rodowiska.P501: Zawartoś ć /pojemnik eliminować do...

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.