Menu
Zamknij

Total QUARTZ INEO ECS 5W-30 5 Litr Pojemnik

Oleje silnikowe

Opis

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 został opracowany zmyś lą o silnikach benzynowych i wysokoprę ż nych, udział w jego tworzeniu miał y z reguły marki Peugeot i Citroen. Uż ywanie tego oleju przyczynia się do znacznych oszczę dnoś ci paliwa.INEO ECS 5W-30 przewyż sza oczekiwania ACEA C2 i jest zalecany poprzez PSA dla wszystkich silnikó w z ukł adem czyszcenia (DPF) i bez niego.TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 wydł uż a okres uż ytkowania systemó w oczyszczania spalin, takich jak katalizatory i filtry czą stek stał ych.

użycie formuł y Fuel Economy zezwala na wykorzystywanie tego oleju we wszystkich porach roku, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.Wł asnoś ci: znaczą ce oszczę dnoś ci paliwa poprzez optymalizację dodatkó w uszlachetniają cych, najlepsza ochrona wszelkich czę ś ci ruchomych ECS – Emission Control System – kontrola emisji skażeń w spalinach, wpł ywa pozytywnie na wartoś ć emisji spalin, zwł aszcza emisji CO2 zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w przepustnicach i zaworach (np.

EGR) umoż liwia adekwatne funkcjonowanie systemu Specyfikacje i dopuszczenia: ACEA C2, A5/B5 PSA PEUGEOT CITROEN B71 2290 - QUARTZ INEO ECS to olej rodzaju Low SAPS zalecany przez PSA. Widocznie przekracza oczekiwania ACEA C2 i jest ró wnież zalecany do: FIAT 9.55535-S1 TOYOTA Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce wariant zagroż enia:H317: Moż e wywoływać reakcję alergiczną skó ry.H318: sprawia poważ ne uszkodzenie oczu.H373: Moż e wywoływać zniszczenie narzą dó w przez dł ugotrwał e albo naraż enie powtarzane.H411: Dział a toksycznie na organizmy wodne, powodują c dł ugotrwał e skutki.H413: Moż e wywoływać dł ugotrwał e destrukcyjne skutki dla organizmó w wodnych.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Oleje silnikowe, Olej do silników czterosuwowych SAE15W40 1 LITR
od 25

1 oferta

Olej do silników czterosuwowych SAE15W40 1 LITR

 • Klasa lepkości 15W40 
 • Pojemność 1 l
Porównaj
Oleje silnikowe, 5W40 CASTROL EDGE TURBO DIESEL 4L
od 125

1 oferta

5W40 CASTROL EDGE TURBO DIESEL 4L

 • Klasa lepkości 5W40 
 • Pojemność 4 l
Porównaj
Oleje silnikowe, OLEJ 5W30 GM 5L
od 90

1 oferta

OLEJ 5W30 GM 5L

 • Klasa lepkości 5W30 
 • Pojemność 5 l
 • Waga opakowania 5 kg
Porównaj
Oleje silnikowe, 5W30 CASTROL EDGE TITANIUM C3 4L
od 129

1 oferta

5W30 CASTROL EDGE TITANIUM C3 4L

 • Klasa lepkości 5W30 
 • Pojemność 4 l
Porównaj
Oleje silnikowe, 5W30 CASTROL EDGE TITANIUM C3 5L
od 165

1 oferta

5W30 CASTROL EDGE TITANIUM C3 5L

 • Klasa lepkości 5W30 
 • Pojemność 5 l
Porównaj
Oleje silnikowe, 5W40 CASTROL EDGE TURBO DIESEL 1L
od 35 01

1 oferta

5W40 CASTROL EDGE TURBO DIESEL 1L

 • Klasa lepkości 5W40 
 • Pojemność 1 l
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.