Menu
Zamknij

Castrol MAGNATEC Professional E 5W-20 5 Litr Kanister

Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Opis

Castrol Magnatec Professional E 5W-20 jest wysokowydajnym olejem silnikowym o niskim tarciu.Formulacja tego oleju silnikowego oparta jest na technologii UMA (Unique Molecular Attraction – unikalne Przycią ganie Molekularne), stosują cej spolaryzowane dodatki syntetyczne, przylegają ce produktywnie do metalowych czę ś ci silnika.

choćby przy wył ą czonym silniku na powierzchni metalu pozostaje monomolekularna powłoka, któ ra przy nastę pnym rozruchu lepiej chroni silnik konwencjonalne oleje.wykorzystanieCastrol Magnatec Professional E 5W-20 opracowano przy partnerskiej wspó ł pracy z Fordem do najnowszych silnikó w benzynowych, zgodnie ze specyfikacją WSS-M2C948-B.Castrol Magnatec Professional E 5W-20 rekomendowany jest do nowych, wysokowydajnych silnikó w Ford Fox.Informacja warsztatu FordaNowy olej wg specyfikacji WSS-M2C948-B przy klasie lepkoś ci 5W-20 uzyskał aprobatę do silnikó w benzynowych (wyją tki: Ford KA, Focus ST, a także Focus RS).

Powinien byćwykorzystywany w tró jcylindrowych silnikach EcoBoost 1.0, w dodatku jest w peł ni kompatybilny z wcześ niejszymi wersjami. Ford zaleca usilnie, aby był stosowany do wszystkich silnikó w, do któ rych przewidziano aktualnie oleje speł niają ce specyfikacje WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C albo WSS-M2C925-B.Nowy olej pozostał specjalnie opracowany do silnika Ford EcoBoost i proponuje wyraź ne oszczę dnoś ci paliwa przy jednoczesnym speł nianiu wymagań co do niepodatnoś ci na zuż ycie wg specyfikacji WSS-M2C913-C, w pewnych aspektach choćby je przekraczają c.atuty: perfekcyjn y potencjał oszczę dzania paliwa dzię ki nieprzeciętnie dopasowanym cechom lepkoś ci szybkie smarowanie silnika po uruchomieniu i tym samym wyraź nie mniejsze parametry zuż ycia w poró wnaniu z tradycyjnymi olejami adekwatna czystoś ć silnika ró wnież w dł ugich okresach mię dzy zamianami oleju Specyfikacje i dopuszczenia: SAE 5W-20 Zgodne z Ford WSS-M2C948-B Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)Zwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:H304: Poł knię cie i dostanie się przez drogi oddechowe moż e grozić ś miercią.H413: Moż e wywoływać dł ugotrwał e krzywdzące skutki dla organizmó w wodnych.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe, Unifon SMART - D / BI - CZ CYFRAL
od 79 98

1 oferta

Unifon SMART - D / BI - CZ CYFRAL

  • Producent CYFRAL 
  • EAN 5902768850673 
Porównaj
Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe, Unifon SMART - D / BI CYFRAL
od 79

1 oferta

Unifon SMART - D / BI CYFRAL

  • Producent CYFRAL 
  • EAN 5902768850635 
Porównaj
Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe, MOTUL TYRE REPAIR 0,3L
od 36 90

1 oferta

MOTUL TYRE REPAIR 0,3L

  • Producent Motul 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.