Menu
Zamknij

Mobil 1 SUPER 3000 X1 5W-40 5 Litr Kanister

Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Opis

Mobil Super 3000 Formula X1 5W-40- linia Mobil Super 3000 obejmuje oleje silnikowe o niskim wspó ł czynniku tarcia, zaprojektowane w technice wysokojakoś ciowej hydrosyntezy, zapewniają cej nadzwyczajn ą ochronę silnika i wysokie osią gi.Wł aś ciwoś ci i mocne strony Stosują c produkty z serii Mobil Super 3000 moż na mieć pewnoś ć, ż e nasz samochó d osią gnie adekwatne wyniki, takie, jakich oczekujemy.

Mobil Super 3000 X1 5W-40 gwarantuje: Obniż one zuż ycie paliwa i tym samym niżeli szą emisję spalin dzię ki niskiemu wspó ł czynnikowi tarcia Wyją tkową ochronę silnika przed zuż yciem, zaró wno podczas jazdy w ruchu ulicznym z czę stym zatrzymywaniem się, jak i na autostradach Utrzymanie silnika w rewelacyjn ej czystoś ci, przedł uż ają ce jego ż ywotnoś ć Wybitną ochronę w wysokich temperaturach Wybitną ochronę w niskich temperaturach wykorzystanie Mobil Super 3000 X1 5W-40 gwarantuje ochronę, któ ra wykracza poza poziom oferowany przez klasyczne oleje silnikowe i moż e być użytkowany w silnikach benzynowych i wysokoprę ż nych samochodó w osobowych.

Polecamy Mobil Super 3000 X1 5W-40 zwł aszcza wtedy, gdy Twó j pojazd jest poddawany bardziej ucią ż liwym warunkom eksploatacji podczas jazdy na kró tkie i dł ugie trasy. Stosowny do wię kszoś ci silnikó w Do silnikó w benzynowych i wysokoprę ż nych Do pojazdó w osobowych, SUV`ó w, lekkich samochodó w cię ż arowych i busó w Do jazdy po autostradach i w ruchu ulicznym dopasowany do normalnych oraz czę sto wymagają cych warunkó w eksploatacji Do silnikó w z turbodoł adowaniem i z wtryskiem bezpoś rednim Do silnikó w o duż ej mocy Należ y za każdym razem przestrzegać zaleceń dotyczą cych lepkoś ci oleju silnikowego, a także wymaganych specyfikacji, zawartych w instrukcji obsł ugi samochodu.Specyfikacje & dopuszczenia: API SN/SM/SL/CF ACEA A3/B3/B4 Opel GM-LL-B-025 X Aprobata MB 229.3 X VW 502 00 / 505 00 X Porsche A 40 X Peugeot/Citroë n Automobiles B71 2296 X BMW Longlife 01 X Renault RN0710, RN0700 X LADA AvtoVAZ, Group "Luxe"

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe, Unifon SMART - D / SZ - BI CYFRAL
od 79

1 oferta

Unifon SMART - D / SZ - BI CYFRAL

  • Producent CYFRAL 
  • EAN 5902768850666 
Porównaj
Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe, Unifon SMART - D / BI CYFRAL
od 78 99

1 oferta

Unifon SMART - D / BI CYFRAL

  • Producent CYFRAL 
  • EAN 5902768850635 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.