Menu
Zamknij

Valvoline SynPower 4T 10W-40 Motorrad 4 Litr Pojemnik

Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Opis

Olej motocyklowy SynPowerTM 4T SAE 10W-40 to plastikowy, wysokowydajny olej silnikowy do wszelkich silnikó w 4-suwowych - sugerowany do wykorzystywania w japoń skich i innych motocyklach, w któ rych jest zalecane stosowanie substancji z dopuszczeniami API SG lub JASO MA.

Olej dedykowany do stosowania o każ dej pogodzie kompatybilny z mokrymi sprzę gł ami - przewyż sza kryteria wszystkich wiodą cych producentó w motocykli i oferuje zdecydowaną ochronę w cię ż kich warunkach pracy.

Olej motocyklowy SynPowerTM 4T SAE 10W-40 jest asygnowany do niemal wszelkich 4-suwowych silnikó w do skuteró w i motocykli. Jest asygnowany do mokrych sprzę gieł i zalecany do używania w motocyklach pochodzą cych z Japonii, a także z innych krajó w, w któ rych zalecane są substancje z dopuszczeniami API SG, a także JASO MA.

Moż e być wykorzystywany w motocyklach z wysoką produktywnoś cią silnika. Asygnowany do 4-suwowych silnikó w z kompletnym silnikiem/kompletną przekł adnią /mokrym sprzę gł em. Przeznaczony do motocykli, któ re pracują w zimnych warunkach.

Dopuszczenia/poziomy efektywnoś ci API SG JASO MA Uzytkowanie i mocne strony odpornoś ć na rozkł ad oleju: wytrzymałe na ś cieranie ulepszają ce lepkoś ć dział anie przeciw rozkł adowi filmu olejowego. Wł aś ciwoś ci rozruchu przy zimnym silniku: Lepkoś ć SAE 10W-40 sugerowany jest do szybkich rozruchó w przy zimnym silniku, ró wnież w nad wyraz zimnych warunkach pogodowych.

Uniwersalne użycie: asygnowany do celó w rekreacyjnych, transportowych i do codziennej komunikacji. Ochrona przed zuż yciem: Dodatki bronią ce przed zuż yciem, cynk i fosfor pozostają dł uż ej w oleju w celu zapewnienia lepszej ochrony.

Czystoś ć silnika: pakiet silnych ś rodkó w dezynfekują cych, któ ry chroni przed wszelkiego rodzaju osadami, by utrzymać silniki w czystoś ci, a także zniżyć osadzanie się bł ota.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.